stetoskop_transp  logga_transp 

   
 
Välkommen Vision Om oss ... Undersökningar Medicinsk info ... Vanliga frågor Tjänster och priser Kontakt Boka tid Information till företag Järnbrist Uppdateringar Länkar Media Presentkort

  

* Läkarbesök

* Sjuksköterskebesök

* Second opinion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                           

* Basal årskontroll 

* Idrottsscreening, individuellt

* Idrottsscreening, grupp om 8-10 individer

* Receptförnyelse utan läkarbesök

* Blod-/urinprovstagning (exklusive analyskostnad)

* Fullständig undersökning av hjärta och kärlsystem: 

     - Hjärtkärl-hälsoformulär 

     - Antropometri (längd, vikt, BMI och midjeomfång)

     - Blodtrycksmätning i armar och anklar i vila

     - Mini-spirometri (test av lungfunktion)

     - Blodprover (fullständiga blodfetter, leverprover,                 blodsalter, inflammations/infektionsprov, blodvärdeblodkroppar, blodsocker, njurfunktion, mm)

     - Urinprov för mätning av äggvita i urinen

     - Läkarundersökning + intervju

     - Arbets-EKG

     - Ultraljudsundersökning av hjärtat; utvidgad

     - Ultraljudsundersökning av stora kroppspulsådern

     - Läkarbesök med omfattande genomgång av resultat,           riskbedömning, rådgivning, mm

     - Ev genomgång av medicinering och recept ligger utanför "paketet".

     - Vid behov utförs ytterligare utredning

UNDERSÖKNINGAR I ANSLUTNING TILL LÄKARBESÖK

* Blodtrycksmätning i armar i vila

* Blodtrycksmätning i armar och anklar i vila

* Ortostatiskt prov

* 24-timmars ambulatorisk blodtrycksmätning

* Blodprover (fullständiga blodfetter, leverprover, blodsalter, inflammations/infektionsprov, blodvärde,  blodkroppar, blodsocker, njurfunktion, mm)  + urinäggvita

* Antropometri (längd, vikt, BMI, midje- och höftomfång)

* EKG i vila

* 24-timmars ambulatoriskt bandspelar-EKG.

* Spirometri; enkel (test av lungfunktion)

* Ultraljudsundersökning av hjärtat; fullständig

* Ultraljudsundersökning av hjärtat; enkel

* Arbets-EKG

* Ultraljudsundersökning av stora kroppspulsådern

ENSTAKA UNDERSÖKNINGAR, EJ I ANSLUTNING TILL LÄKARBESÖK

(Vid beställning av enstaka undersökningar krävs i regel läkarbesök före, bl a för allmän klinisk bedömning. Om så inte är fallet inkluderar följande priset läkarbedömning/handläggning.)

* Blodtrycksmätning i armar i vila

* Blodtrycksmätning i armar och anklar i vila

* EKG i vila

* Provtagning för undersökning av järnbrist

* Behandling av järnbrist med järn i dropp

  1950:-

    810:-

Pris beroende på tidsåtgång och ingående undersökningar. Läkartid debiteras med 1500:- per påbörjad halvtimme. Priser enligt prislista gäller för ingående undersökningar.                                                                          

  3650:-

  4100:-

  3690:- per person

    200:-

    200:-

10550:- (Icke-rabatterat pris ca 15000:-)

11550:- för personer som redan har hjärt & kärlsjukdom.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  1250:-

                                                                                                                                                                

    200:-

    450:-

    850:-

  1400:-

    900:-                                                                                                           

                                           

    150:-

    300:-

  2000:-

    550:-

  1900:-

  1000:-

  1600:-

    700:-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

    500:-

    650:-

    550:-

    810:-

  1600:-

 

För undersökningar som görs för arbetsintyg tillkommer moms.

 

Fullständig undersökning av hjärta och kärlsystem som avbeställs mindre än 2 dagar före planerat besök debiteras med 5000:-, med undantag för styrkt, akut uppkommen sjukdom.


flag_uk

Geijersgatan 4C, 216 18 Limhamn

Legal notice (c) 2007-2010 Heart Health Group WK AB 040 - 36 46 36      info@hhgab.com