stetoskop_transp  logga_transp 

   
 

 

  

Heart Health Science

 

Forskning bedrivs kring olika aspekter av förebyggande, diagnostik och behandling av hjärtkärlsjukdom.

 

Forskningen utförs på uppdrag av läkemedels- och device-industri, samt andra uppdragsgivare såsom myndigheter och kommer att bedrivas i samarbete med närliggande universitet och högskolor, andra forskningsinstanser, samt industrin.

 

Läkemedels- och device-forskning erbjuds i samtliga fyra faser.

 

Forskningsverksamheten har högsta akademiska kompetens. En del utgörs av s.k. fri forskning som huvudsakligen kommer att bygga på medarbetarnas egna idéer.

 


flag_uk

Geijersgatan 4C, 216 18 Limhamn

Legal notice (c) 2007-2010 Heart Health Group WK AB 040 - 36 46 36      info@hhgab.com